Uw 'all-in'

Uw 'all-in'

facilitaire dienstverlener!

facilitaire dienstverlener!

Nieuws

Schoonmaakbranche komt met eigen keurmerk. Branche investeert in transparantie en duurzame marktcond

De schoonmaak- en glazenwassersbranche komt dit jaar met een eigen kwaliteitskeurmerk. Dit is unaniem besloten tijdens de Algemene Ledenvergadering van de Ondernemersorganisatie Schoonmaak- en Bedrijfsdiensten (OSB) van 15 december jl. Met de introductie van dit unieke kwaliteitskeurmerk neemt OSB zelf het initiatief om de branche transparanter, duurzamer en aantrekkelijker te maken voor opdrachtgevers, ondernemers en werknemers. De OSB-leden leggen zich daarmee zwaardere normen op en zijn ook bereid daarin op eigen initiatief fors te investeren. Daarbij legt de branche zichzelf ook de verplichting op om dit keurmerk door een externe certificeerder te laten controleren. Met dit baanbrekende initiatief neemt zij een leidende positie in Nederland in.

OSB loopt als branchevereniging duidelijk voorop als het gaat om structureel en duurzaam investeren in de professionalisering van de gehele branche. Mede op initiatief van OSB is al eerder met succes de unieke Code Verantwoordelijk Marktgedrag geïntroduceerd. Dit in het belang van haar opdrachtgevers, werkgevers en de 150.000 schoonmakers en glazenwassers in de grootste parttime sector (80% deeltijd) van ons land .

Het kwaliteitskeurmerk voor de schoonmaakbranche bestaat uit drie onderdelen:
1. De NEN 4400-1 norm. Deze nationale norm stelt eisen aan in Nederland gevestigde (onder)aannemers van werk over de afdracht van belastingen en sociale premies en het gerechtigd zijn tot het verrichten van arbeid in Nederland. Het doel van de norm is het beperken van het risico voor opdrachtgevers op verhaal en boetes van de Belastingdienst en andere overheidsinstanties.
2. De OSB plus eisen. Dit zijn specifieke toetredingseisen en voorwaarden voor het OSB- lidmaatschap. Deze eisen hebben betrekking op communicatie met medewerkers, kwaliteitsborging van de uitvoering van werkzaamheden en voorwaarden die gesteld worden aan het uitbrengen van offertes.
3. De Code Verantwoordelijk Marktgedrag. De doelstelling van de Code is ondermeer de verbetering van de kwaliteit van de gehele sector, maar ook de verbetering van de arbeidsomstandigheden van het personeel.

Met ingang van 1 januari 2013 moeten alle leden van OSB aan de bovenstaande voorwaarden voldoen. Een onafhankelijke certificeringinstantie ziet hierop streng toe. Niet voldoen aan deze normen betekent dat bedrijven geen lid meer zijn van de OSB. Gedurende het jaar vinden een groot aantal activiteiten plaats om alle huidige en toekomstige OSB-leden te helpen te voldoen aan dit voor de branche zo belangrijke kwaliteitskeurmerk. .

OSB-voorzitter Hans Simons: “Ik ben enorm trots dat alle leden unaniem het initiatief nemen om onze branche nog transparanter te maken. Met ons eigen keurmerk kunnen we nog betere duurzame marktcondities creëren. We zijn bereid daarin te investeren en ons ook te laten controleren door een certificeringinstantie. Na de totstandkoming van de Code Verantwoordelijk Marktgedrag weer een geweldige stap voorwaarts naar een sterke en aantrekkelijke schoonmaakbranche. Daarmee lopen we in Nederland als brancheorganisatie voorop en dat is goed voor onze maatschappij, onze opdrachtgevers en alle collega’s die in de schoonmaak werkzaam zijn.”

Bron: OSB

04.01.2012. 15:19

Stuyvers nieuwsbulletin
Het actuele nieuws

stuyvers-schoonmaakdiensten

Schoonmaakdiensten